ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Aναφορά λάθους αγγελίας