ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ-ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Προτείνεται την αγγελία σε ένα φίλο σας